Centrum hormonální jógy

CENTRUM HORMONÁLNÍ JÓGY

Centrum hormonální jógy působí v České republice od roku 2015. Každý rok organizuje a zaštiťuje akce, které v České republice vede Dinah Rodrigues, autorka Hormonální jógové terapie pro ženy, muže a diabetiky. 

Dinah Rodrigues plně podporuje aktivity Centra hormonální jógy a dala centru důvěru k výběru kvalitních certifikovaných lektorek. 

Centrum hormonální jógy nyní rozšiřuje svoji působnost na celou Českou republiku. Na našich stránkách v nadcházejících dnech najdete kurzy Hormonální jógové terapie v různých městech České republiky pod vedením kvalifikovaných pečlivě vybraných certifikovaných lektorek. 

Centrum hormonální jógy dále pracuje na zvyšování kvality výuky Hormonální jógové terapie v České republice. Pod vedením nejzkušenějších lektorek pravidelně pořádá doškolovací kurzy pro certifikované lektorky k prohloubení jejich znalostí. 

Centrum hormonální jógy se za své lektorky zaručuje. Pokud si vyberete lektorku z týmu CHJ nebo lektorku, která prošla doškolovacím kurzem, volíte nejvyšší kvalitu.

S láskou a úctou,

 

Adéla Bavlšíková 

majitelka a zakladatelka Centra hormonální jógy