Obchodní podmínky diskuze

Pokud neobdržíme Vaši platbu včas (datum splatnosti na faktuře, faktura má splatnost 14dní), Vaše rezervace bude bez dalšího zrušena. Jako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí diskuze v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku a již uhrazená cena se nevrací, tj. storno poplatek je roven 100%. V případě, že se diskuze nezúčastníte, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný. Po skončení živého vysílání Vám zůstane k dispozici záznam diskuze.